K22: Cảm xúc ngày chia tay Ban phổ thông Dân tộc Nội trú 25 tháng 6, 2017

Ngày cuối cùng - ngày của cảm xúc. Nhưng phần lớn tôi thấy trống rỗng là nhiều hơn cả . Mọi thứ thân quen nơi này: lớp học, phòng ở, ghế đá, thầy cô, bạn bè.. còn nhiều nữa, tôi sắp phải xa họ rồi xa tất cả những gì thân thuộc nhất suốt 3 năm gắn bó...

Đọc tiếp
Khóa 22 Ban PTDTNT - 3 năm một chặng đường 16 tháng 6, 2017

Khóa 22, Ban Phổ thông Dân tộc nội trú, trường Đại học Lâm Nghiệp có 79 học sinh, đoàn kết gắn bó học tập, rèn luyện trong suốt ba năm học 2014 - 2017.

Đọc tiếp
Thơ 29 tháng 10, 2014

Thơ

Đọc tiếp
Thơ của cựu học sinh Ban PT DTNT các khóa 29 tháng 10, 2014

Thơ về Thầy cô và mái trường

Đọc tiếp