Cơ cấu tổ chức 30 tháng 1, 2013

Cơ cấu tổ chức

Đọc tiếp
Các hệ đào tạo 19 tháng 12, 2012

Các hệ đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay Đào tạo theo chương trình tín chỉ. Riêng tại cơ sở 2 vẫn tiến hành đao tạo theo niên chế, thời gian một khóa học là 4 (hoặc 5) năm. Quy trình đào tạo chia thành 2 khối kiến thức: Khối kiến thức giáo dục đại cương khoảng 90 đơn vị học trình; Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khoảng 120 dơn vị học trình. Đối với khối kiến thức giáo dục chuyên ngành chia làm 2 nhóm học: Học bắt buộc và học tự chọn. Cuối khóa, sinh viên sẽ học các môn tự chọn chuyên môn hóa và làm luận văn tốt nghiệp.​

Đọc tiếp
Giới thiệu chung về Ban phổ thông dân tộc nội trú 19 tháng 12, 2012

Giới thiệu chung về Ban phổ thông dân tộc nội trú

Đọc tiếp
Gặp gỡ và làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Kỹ thuật Dresden - Đức 19 tháng 12, 2012

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án nghiên cứu chung về xử lý nhiệt độ cao cho tre giữa trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học Kỹ thuật Dresden - Đức do Qũy nghiên cứu quốc gia Đức tài trợ. Sáng ngày 05/11/2012 trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ của trường Đại học Dresden.

Đọc tiếp
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 19 tháng 12, 2012

Kết quả nghiên cứu khoa học: Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đội ngũ cán bộ của Khoa có năng lực, trình độ cao, tâm huyết và liên kết tốt với doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2005-2012, Khoa đã tích cực tham gia các đề tài NCKH các cấp Bộ, cấp Trường, cấp Bộ môn. Số lượng các đề tài đã nghiệm thu cụ thể là: 08 đề tài Trọng điểm cấp Bộ; 01 dự án sản xuất thử nghiệm, 05 đề tài cấp tỉnh, thành phố, 06 đề tài cấp cơ cở cấp Bộ, nhiều đề tài cấp Trường, Khoa và Bộ môn được thực hiện.

Đọc tiếp