Gặp gỡ và làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Kỹ thuật Dresden - Đức

19 tháng 12, 2012
Trong khuôn khổ hoạt động của dự án nghiên cứu chung về xử lý nhiệt độ cao cho tre giữa trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học Kỹ thuật Dresden - Đức do Qũy nghiên cứu quốc gia Đức tài trợ. Sáng ngày 05/11/2012 trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ của trường Đại học Dresden.

Tiếp đoàn có:

- PGS.TS Trần Hữu Viên- Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp

- PGS.TS Phạm Văn Chương- Phó hiệu trưởng

- TS. Bùi Thế Đồi – Trưởng phòng KHCN&HTQT

- PGS.TS Vũ Huy Đại – Trưởng khoa CBLS

Cùng một số giảng viên khoa Chế biến lâm sản.

Cùng một số giảng viên khoa Chế biến lâm sản.

Buổi làm việc tập trung trao đổi và thảo luận về đánh giá các kết quả đạt được của dự án đồng thời thảo luận các nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới nếu dự án pha 2 được chính thức phê duyệt.

Buổi tiếp và làm việc của nhà trường với đoàn cán bộ trường Đại học Kỹ thuật Dresden- Đức được tổ chức một cách thân mật và đã thành công tốt đẹp. Đây là một cơ hội tốt cho việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ và hợp tác của nhà trường với các đối tác.


Chia sẻ