Cơ cấu tổ chức

30 tháng 1, 2013
Cơ cấu tổ chức

I. Sơ lược lý lịch của đơn vị

- Tên tập thể: BAN PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

- Thành lập: Ngày 28 tháng 11 năm 1992

- Tổ chức bộ máy:

Tổng số cán bộ viên chức: 13            Nam: 03               Nữ: 10

Đảng viên: 10                                  Thạc sỹ: 7            Cử nhân: 6 

- Địa chỉ trụ sở: Văn phòng Ban, phòng 109 KTX K7 trường ĐH Lâm nghiệp

- Điện thoại: 0433.723.543

II. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Đào tạo hệ Trung học phổ thông Dân tộc nội trú:

          Ban phổ thông dân tộc nội trú trường Đại học Lâm nghiệp có chức năng đào tạo học sinh Hệ THPT dân tộc nội trú, đối tượng là con em các dân tộc thiểu số thuộc các xã diện 135 khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ, đã tốt nghiệp THCS, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đạo đức và sức khỏe tốt, có nguyện vọng học tập tại trường Đại học Lâm nghiệp để về phục vụ phát triển Lâm nghiệp miền núi.

+ Quy mô đào tạo:

Mỗi năm tuyển sinh 100 học sinh vào lớp 10 THPT, tổng số học  sinh toàn Ban xấp xỉ 300 em (3 khối 10, 11, 12)

+ Nội dung giảng dạy:

Ban phổ thông Dân tộc nội trú - trường Đại học Lâm nghiệp nằm trong hệ thống các trường phổ thông Dân tộc nội trú của cả nước, nội dung giảng dạy phải theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với hệ thống các trường lớp này. Về chuyên môn, nhà trường phải chịu sự chỉ đạo của ngành học phổ thông qua sự giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm và đánh giá kết quả học tập sau mỗi khoá học của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trường đóng: Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội

+ Chế độ của các em học sinh thực hiện như các trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung ương.

 + Sau khi học xong chương trình THPT các em được cấp bằng PTTH. Được dự thi Đại học, Cao đẳng chính khóa hoặc dự bị vào trường Đại học Lâm nghiệp.

III. Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ, giáo viên là 13 đ/c

  1. Trưởng Ban- Bí thư chi bộ: Ông Nguyễn Quang Chung
  2. Phó Trưởng Ban : Bà Phạm Thị Bích Hạnh
  3. Tổ trưởng công đoàn: Bà Trần Thanh Huyền
  4. Tổ phó công đoàn: Bà Bùi Thị Duyên
  5. Bí thư Liên chi đoàn PT- DTNT: Ông Lê Văn Thọ
  6. Trợ lý kiêm tổ chức quản sinh: Ông Nguyễn Đình Dịu
  7. Văn thư : Bà Nguyễn Thị Thu Hương

           

Cán bộ - giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy:

1. Môn Toán lớp 12: Ông Nguyễn Quang Chung

2. Môn Văn và Giáo dục công dân:

-         Bà Ngô Thị Nhung

-         Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan

-         Bà Diệp Thị Dần

3. Môn Lịch sử: Bà Phạm Thị Bích Hạnh

4. Môn Sinh học: Bà Bùi Thị Duyên

5. Môn Tiếng Anh:   Bà Ngô Thị Thanh

6. Môn Công nghệ:

    Môn Nghề phổ thông:

    Môn hướng nghiệp:  Bà Trần Thanh Huyền

7. Môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp: các giáo viên chủ nhiệm

8. Môn Toán lớp 10 và 11: Giáo viên mời giảng

9. Môn Vật lý: Giáo viên mời giảng

10. Môn Hoá học: Bà Lê Huệ Anh

11. Môn Thể dục: Giáo viên mời giảng

12. Môn Giáo dục quốc phòng: Giáo viên mời giảng

13. Môn Tin học: Giáo viên mời giảng

14. Môn Địa lý: Giáo viên mời giảng

+ Tổng số học sinh: 263 em chia thành 6 lớp (6 4chi đoàn): 2 lớp 10, 2 lớp 11 và 2 lớp 12. Sĩ số trung bình mỗi lớp: 44.

+ 6 giáo viên của Ban là giáo viên trực tiếp giảng dạy kiêm giáo viên chủ nhiệm

+ Học sinh của Ban được bố trí sinh hoạt, ăn ở tại KTX K7 dưới sự quản lý của 01 đ/c quản nhà thuộc TTDV, 01 đ/c Trợ lý kiêm tổ chức quản sinh trực thuộc Ban phổ thông dân tộc nội trú. Hàng ngày, từ 19h00-22h00 được bổ sung 01 giáo viên chủ nhiệm trực buổi tối để quản lý hoạt động của học sinh, kịp thời nắm bắt, uốn nắn sinh hoạt và tự học của học sinh.

 


Chia sẻ