Cơ cấu tổ chức

30 tháng 1, 2013
Cơ cấu tổ chức của Ban Phổ thông Dân tộc Nội trú - trường Đại học Lâm Nghiệp

- Tên tập thể: BAN PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

- Thành lập: Ngày 28 tháng 11 năm 1992

- Tổ chức bộ máy:

Tổng số cán bộ, giáo viên hiện đang công tác tại Ban trong năm học 2016 - 2017: 11 đồng chí

  1. Trưởng Ban- Bí thư chi bộ: Ông Nguyễn Quang Chung
  2. Phó Trưởng Ban: Bà Phạm Thị Bích Hạnh
  3. Tổ trưởng công đoàn: Bà Trần Thanh Huyền
  4. Tổ phó công đoàn: Bà Bùi Thị Duyên
  5. Bí thư Liên chi đoàn PT- DTNT: Bà Hoàng Lan Phương
  6. Văn thư: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

  Cán bộ - giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy:

1. Môn Toán lớp 12: Ông Nguyễn Quang Chung

2. Môn Ngữ văn :

-         Bà Ngô Thị Nhung

-         Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan

-         Bà Hoàng Lan Phương

3. Môn Lịch sử: Bà Phạm Thị Bích Hạnh

4. Môn Sinh học: Bà Bùi Thị Duyên

5. Môn Tiếng Anh:   Bà Ngô Thị Thanh

6. Môn Công nghệ:

    Môn Nghề phổ thông:

    Môn hướng nghiệp:  Bà Trần Thanh Huyền

7. Môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp: các giáo viên chủ nhiệm

8. Môn Toán lớp 10 và 11: Giáo viên mời giảng

9. Môn Vật lý: Giáo viên mời giảng

10. Môn Hoá học: Bà Lê Huệ Anh

11. Môn Thể dục: Giáo viên mời giảng

12. Môn Giáo dục quốc phòng: Giáo viên mời giảng

13. Môn Tin học: Giáo viên mời giảng

14. Môn Địa lý: Giáo viên mời giảng

+ Tổng số học sinh: 263 em chia thành 6 lớp (6 chi đoàn): 2 lớp 10, 2 lớp 11 và 2 lớp 12. Sĩ số trung bình mỗi lớp: 44 học sinh

+ 6 giáo viên của Ban là giáo viên trực tiếp giảng dạy kiêm giáo viên chủ nhiệm

+ Học sinh của Ban được bố trí sinh hoạt, ăn ở tại KTX K7 dưới sự quản lý của 01 đ/c quản nhà thuộc TTDV, 01 đ/c Trợ lý kiêm tổ chức quản sinh trực thuộc Ban phổ thông dân tộc nội trú. Hàng ngày, từ 19h00-22h00 được bổ sung 01 giáo viên chủ nhiệm trực buổi tối để quản lý hoạt động của học sinh, kịp thời nắm bắt, uốn nắn sinh hoạt và tự học của học sinh.

 


Chia sẻ