Hướng dẫn ghi sổ đoàn viên 11 tháng 4, 2017

Sổ đoàn viên cần ghi đầy đủ các thông tin sau đây

Đọc tiếp
Giấy chứng nhận HSSV thuộc hộ nghèo 11 tháng 4, 2017

Mấu giấy chứng nhận HSSV thuộc hộ nghèo được áp dụng với HSSV có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đọc tiếp