Một số mẫu biên bản dùng trong kết nạp Đảng dành cho học sinh - sinh viên 17 tháng 6, 2017

Dưới đây là một số mẫu biên bản cần có trong hồ sơ kết nạp Đảng viên dành cho các đoàn viên ưu tú, có quá trình học tập, phấn đấu, rèn luyện xuất sắc:

Đọc tiếp
Hướng dẫn ghi sổ đoàn viên 11 tháng 4, 2017

Sổ đoàn viên cần ghi đầy đủ các thông tin sau đây

Đọc tiếp
Giấy chứng nhận HSSV thuộc hộ nghèo 11 tháng 4, 2017

Mấu giấy chứng nhận HSSV thuộc hộ nghèo được áp dụng với HSSV có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đọc tiếp