Giải bơi thanh thiếu niên Hà Nội năm 2017 16 tháng 6, 2017

Thiết thực chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017; Với tinh thần đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng nói chung và các hoạt động thể dục thể thao trong thanh thiếu niên nói riêng, góp phần nâng cao sức khỏe, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những năng khiếu trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là môn bơi lặn trong thanh thiếu niên. Thành đoàn Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức giải bơi thanh thiếu niên thành phố Hà Nội, cúp Bằng Linh lần thứ III năm 2017 như sau:

Đọc tiếp
Kế hoạch Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2013 18 tháng 9, 2012

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2013 như sau:

Đọc tiếp