Danh sách học sinh khá, giỏi của Ban PTDTNT học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

26 tháng 5, 2017
Sau một quá trình học tập và rèn luyện, các em học sinh của Ban Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trường Đại học Lâm nghiệp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

Kính mời các bậc phụ huynh và các em học sinh xem danh sách học sinh khá, giỏi của Ban Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trường Đại học Lâm nghiệp học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 tại đây


Chia sẻ