Thông báo kết quả năm học 2016 - 2017 của học sinh khối lớp 10, lớp 11 Ban PTDTNT

26 tháng 5, 2017
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của các em học sinh trong năm học 2016 - 2017, Ban Phổ thông Dân tộc Nội trú kính gửi tới Quý phụ huynh cùng các em bảng kết quả tổng hợp đánh giá học lực và hạnh kiểm cả năm của các em học sinh khối lớp 10, lớp 11.

Để giúp phụ huynh nắm bắt được tình hình học tập, phấn đấu của con em mình trong năm học vừa qua, từ đó có sự đồng hành cùng Nhà trường trong quá trình giáo dục các em, Ban Phổ thông Dân tộc Nội trú - trường Đại học Lâm Nghiệp đã gửi thư về từng gia đình học sinh theo đường Bưu điện. Trong thư, bên cạnh bảng tổng hợp thi đua học tập, rèn luyện của học sinh, các thầy cô giáo đều có những nhận xét, đánh giá rất chi tiết về sự trưởng thành của từng em. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý xa xôi, có thể có những bức thư đến chậm hoặc thất lạc so với địa chỉ, Ban Phổ thông Dân tộc Nội trú kính mong Quý gia đình phụ huynh học sinh thông cảm và có thể theo dõi kết qủa rèn luyện của con em mình tại địa chỉ website của Ban.

Kết quả này là sự tổng hợp đánh giá khách quan, nghiêm túc quá trình học tập, thi cử và thực hiện nội quy học đường, nề nếp kí túc xá của các em học sinh khối 10 K24 và khối 11 K23 trong suốt năm học 2016 - 2017.

Kính mời phụ huynh theo dõi kết quả học tập của học sinh khối 10:

- Kết quả năm học 2016 - 2017 của lớp 10A - K24: Tại đây

Kết quả năm học 2016 - 2017 của lớp 10B - K24: Tại đây

Kính mời phụ huynh theo dõi kết quả học tập của học sinh khối 11:

- Kết quả năm học 2016 - 2017 của lớp 11A - K23: Tại đây

- Kết quả năm học 2016 - 2017 của lớp 11B - K23: Tại đây


Chia sẻ