Thông báo thay đổi thời gian nhập học của K23, K24

24 tháng 7, 2017
Do tiến độ xây dựng, sửa chữa kí túc xá K7 - Trường đại học Lâm Nghiệp hiện chưa hoàn thành nên Ban Phổ thông Dân tộc Nội trú - trường Đại học Lâm Nghiệp trân trọng thông báo tới các quý phụ huynh và các em học sinh khóa 23, khóa 24 về thời gian điều chỉnh nhập học như sau:

Thời gian nhập học chuyển từ 1/8/2017 (theo thông báo ban đầu) sang thời gian tập trung, có mặt tại Ban vào chủ nhật, ngày 6/8/2017. Đề nghị tất cả các em học sinh khóa 23, khóa 24 ban Phổ thông Dân tộc nội trú trường Đại học Lâm Nghiệp có mặt tại Ban đúng thời gian đã thông báo để chuẩn bị nhập học chương trình năm học 2017 - 2018.

Trân trọng thông báo!

Ban PTDTNT


Chia sẻ