Thông báo việc nhập học của học sinh khóa 25 Ban PTDTNT

31 tháng 8, 2017
Ban Phổ thông Dân tộc Nội trú trường Đại học Lâm Nghiệp trân trọng thông báo danh sách các em học sinh trúng tuyển vào lớp 10 khóa 25. Thời gian nhập học của các em học sinh khóa 25 Ban PTDTNT - trường Đại học Lâm Nghiệp là vào ngày 9 và 10/9/2017.

Vì một số lý do khách quan, công tác tuyển sinh bị chậm, Ban PTDTNT rất mong được các bậc phụ huynh và các em học sinh thông cảm. Đối với các giấy tờ liên quan đến thủ tục nhập học của khóa 25, nếu thiếu các em học sinh có thể tiếp tục bổ sung sau khi đã nhập học.


Chia sẻ